LASKENNALLISESTI ÄLYKKÄÄT HYBRIDIJÄRJESTELMÄT (HYPE)


Tutkimuksen suoritusyksiköt:

HY Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

HY Teknillinen korkeakoulu, automaatiotekniikan laboratorio

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tietotekniikka/tietojärjestelmät

VY Vaasan yliopisto, tietotekniikan ja tuotantotalouden laitos


Laskennallisesti älykkäät hybridijärjestelmät (computationally intelligent HYbrid-Paradigm systEms, HYPE)-menetelmätutkimushanke on osa TEKESin teknologiaohjelmaa Oppivien ja älykkäiden järjestelmien sovellukset.


Ajankohtaista: